Blue Flower

Wegen gaan verder, al maar door

over rots en onder boom

Langs rotsen waar geen zon ooit gloort

langs nooit in zee eindende stroom;

over sneeuw die winter zaait

door waar junibloemen staan

Over steen, gras ongemaaid

en onder bergen in de maan

 

Wegen gaan verder, al maar door

Onder wolk en onder ster

Maar zij die zwerven zonder spoor

keren naar huis terug van ver

 

 

uit : “ De Hobbit” – J.R.R.Tolkien